InSpace Nieruchomości

ul. Kościuszki 50a
18-230 Ciechanowiec
biuro@inspace.nieruchomosci.pl

Damian Żygoń
Doradca ds. nieruchomości
tel.: 535 002 865

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damian Żygoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Damian Żygoń InSpace” z siedzibą w 18-230 Ciechanowiec, przy ul. Kościuszki 50A, (dalej określana jako „InSpace”), dane kontaktowe: telefon: +48 535 002 865, email: biuro@inspace.nieruchomosci.pl
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zaprezentowania oferty nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO;
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora; podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu); inni pośrednicy współpracujący; notariusze; Kontrahenta transakcji umowy pośrednictwa i do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) W razie gdy, przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, w tym Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie w zakresie nieruchomości;

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.